METICILIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

MeticilinRedakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Meticilin je antibiotikum ze skupiny penicilinových účinných látek. Je účinný pouze proti grampozitivním bakteriím, jako je Staphylococcus aureus, a proto má velmi úzké spektrum aktivity. Dnes se již nepoužívá jako lék, ale