NOVOROZENECKá SEPSE - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Novorozenecká sepseRedakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Novorozená sepse je bakteriální infekce u novorozeného dítěte, která se vyskytuje u 0,1 až 0,8 procenta všech novorozenců. K tomu dochází zejména tehdy, když imunitní systém, stejně jako u předčasně narozených dětí, ještě není kompletní