MORFIN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

morfiumRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
Termín morfin je používán hovorově pro opiát morfin. Je to jedno z opioidních analgetik a je přísně předpisem v každé formě podání. Protože riziko zneužití je velmi vysoké a lék je vedle požadovaného