TRANSPLANTACE LEDVIN - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

Transplantace ledvinRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Transplantace ledvin se provádí u pacientů, kteří mají malou nebo žádnou ledvinovou aktivitu, tj. Kteří trpí selháním ledvin. Výhody transplantace ledvin oproti dialýze (čištění krve) jsou, že