ALLICIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AllicinRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Allicin je produkován v česneku (Allium sativum) z enzymatické reakce, když je zničena vlastní tkáň rostliny. Látka obsahující síru se rychle rozkládá na složky, které mají také účinky podporující zdraví. Na