ACLIDINIUM BROMID - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Aclidinium bromidRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Aclidiniumbromid je jedním z anticholinergik. Používá se k léčbě dospělých s chronickým obstrukčním plicním onemocněním (COPD). Lék je nabízen jako prášek pro inhalaci.