KYSELINA MYKOFENOLOVá - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Kyselina mykofenolováRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Kyselina mykofenolická je lék, který patří do třídy imunosupresiv. Jako první charakteristické antibiotikum byl zkoumán jeho účinek na růst a dělení buněk. Bylo to asi 85 let