CILASTATIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

CilastatinRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Cilastatin je léčivo, které se podává společně s antibiotikem imipenem a je určeno ke zpoždění rychlého metabolismu imipenemu. Cilastatin je jedním z inhibitorů proteázy. Inhibuje ledvinový enzym dehydropeptidázu-I,