CLOFAZIMIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ClofazimineRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Klofazimin červeného barviva se používá jako léčivo v humánní medicíně k léčbě lepry. Aktivní složka je k tomu vhodná díky svým baktericidním vlastnostem. Off-label, d. H. mimo přijímací prostor