BROMOKRIPTIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

BromokriptinRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Bromokriptin je účinná látka, která patří do skupiny námelových alkaloidů. Účinná látka se používá především v případě onemocnění, které je způsobeno příliš vysokou hladinou prolaktinu v krvi