PRAMIPEXOL - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

PramipexolRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Pramipexol je jedním z antagonistů dopaminu. Přípravek se používá k léčbě Parkinsonovy choroby.