ANTRACYKLINY - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AntracyklinyRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Antracykliny jsou skupinou sloučenin, které byly izolovány z bakterií a používají se jako cytostatika. Indikace výsledných účinných látek ve formě mitoxantronu, epirubicinu, idarubicinu a daunorubicinu