KLOPIDOGREL - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ClopidogrelRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Klopidogrel je relativně nová účinná látka, která jako inhibitor agregace destiček ovlivňuje srážení krve.