ALFENTANIL - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AlfentanilRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Alfentanil se používá hlavně v lékařství k anestézii. Díky svému rychlému času akce a zároveň krátkému trvání akce se používá zejména pro menší zásahy. Opioid téměř opouští pacienta