MASTOCYTóZA - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

MastocytózaRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Mastocytóza je zřídka se vyskytující onemocnění, při kterém dochází k patologické akumulaci tzv. Žírných buněk (obranných buněk). Mohou se hromadit v kůži nebo ve vnitřních orgánech. Obvykle dochází k mastocytóze