DIAZEPAM - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

DiazepamRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Diazepam je psychotropní droga ze skupiny sedativ. Používá se především k léčbě úzkosti a epilepsie. Diazepam je benzodiazepin, který se stal známým pod obchodním názvem Valium