ANAKINRA - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AnakinraRedakce Choice
Affodill
Affodill
Anakinra je lék, který se používá k léčbě revmatoidní artritidy. To účinně bojuje proti zánětům kloubů a dlouhodobě se výrazně zvyšuje kvalita života pacienta