BETA-LAKTAMOVá ANTIBIOTIKA - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Beta-laktamová antibiotikaRedakce Choice
Vaginální výtok
Vaginální výtok
Beta-laktamová antibiotika jsou rodina antibiotik. Pro zástupce této skupiny je charakteristické, že jejich chemický strukturní vzorec tvoří laktamový kruh skládající se ze čtyř členů. Beta-laktamová antibiotika cílí na časný penicilin