PYRIMETHAMIN - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

PyrimethaminRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
Účinná látka pyrimethamin je tzv. Antiparazitární droga. Pyrimethamin patří do kategorie antiparazitik a používá se především k profylaxi malárie a k léčbě toxoplazmózy. Látka pyrimethamin