AMILORID - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AmiloridRedakce Choice
Externocepce
Externocepce
Amilorid léčiva patří do skupiny diuretik šetřících draslík. Hlavními indikacemi pro jeho použití jsou arteriální hypertenze, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční a související edém. Prostředky budou