ANGIOTENSIN II - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Angiotensin II



Redakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Léky, které se spoléhají na angiotensin II, hrají velkou roli při zvyšování krevního tlaku a hladiny sodíku. Jedná se o často používaná léčiva, která vzhledem k velmi vzácným vedlejším účinkům u pacientů, kteří jsou mladší