CEFTAZIDIME - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

CeftazidimeRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Ceftazidim patří do skupiny účinných látek zvaných antibiotika. Lék je součástí cefalosporinů třetí generace.