HEPATOLOGIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

HepatologieRedakce Choice
Ošetření nohou sportovce
Ošetření nohou sportovce
Lékařské oddělení hepatologie se zabývá funkčními poruchami a onemocněním jater. Termín Hepar je řecké jméno pro orgán, který plní řadu důležitých funkcí v metabolismu, tvorbě krve a