DIHYDROERGOTAMIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

DihydroergotaminRedakce Choice
Diazepam
Diazepam
Dihydroergotamin je lék používaný k léčbě migrény a klastrových bolestí hlavy. V minulosti byl také předepsán lék, aby se zabránilo vzplanutí. Tato oblast aplikace je způsobena vedlejšími účinky, které se vyskytují