TEIKOPLANIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

TeikoplaninRedakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Teikoplanin je farmakologické činidlo, které patří do skupiny antibiotik. Z tohoto důvodu se lék používá především k léčbě infekcí způsobených různými typy bakterií