ARIPIPRAZOL - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AripiprazolRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Aripiprazol patří do skupiny atypických neuroleptik. Lék se používá k léčbě duševních poruch, jako je schizofrenie a související halucinace nebo bludy, jakož i bipolárních poruch.