MONOHYDROGENFOSFOREČNAN SODNý - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Monohydrogenfosforečnan sodnýRedakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Monohydrogenfosforečnan sodný je projímadlo. Obvykle se používá společně s dihydrogenfosforečnanem sodným.