CENTRáLNí ŽILNí KATéTR - POUŽITí A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Centrální žilní katétrRedakce Choice
Syndrom Tic a Tourette
Syndrom Tic a Tourette
Centrální žilní katétr je vnější přístup k žilnímu systému prostřednictvím velké žíly. Plastová trubice použitá pro tento účel je umístěna centrálně před pravou síň srdce. Výhodou této techniky je, že je silná