NOSITELé EPITELIE - VýHODY A PŘíNOSY PRO ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

Nositel epithesisRedakce Choice
Zlomenina kotníku
Zlomenina kotníku
Titanové implantáty jsou dnes nejčastějšími nositeli epitelů. Vyrůstají do kosti a končí malými kovovými kolíky nad kůží, na kterou lze epitelii fixovat.