ELEKTRONOVý MIKROSKOP - VýHODY APLIKACE A ZDRAVí - LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

elektronový mikroskopRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Elektronový mikroskop je důležitou variantou klasického mikroskopu, který pomocí elektronů dokáže zobrazit povrch nebo vnitřek objektu.