KONTROLNí BOD BUNĚČNéHO CYKLU - FUNKCE, POVINNOST A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Kontrolní bod buněčného cykluRedakce Choice
Trypanosomes
Trypanosomes
Celý buněčný cyklus je řízen řídicím systémem. V kontrolním bodě buněčného cyklu jsou regulovány kritické procesy a fázové přechody, které probíhají v rámci buněčného cyklu.