TIGECYKLIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

TigecyklinRedakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Tigecyklin je antibiotikum, které se vyrábí semisynteticky. Používá se pro komplikované infekce a pro infekce multirezistentními problémovými kmeny.