SPORT A CVIČENí: VýCHOVA DĚTí K AKTIVNíMU ŽIVOTNíMU STYLU - LéKAŘSKý LEXIKON A PORADENSTVí - SPORTOVNÍ

Sport a cvičení: výchova dětí k aktivnímu životnímu styluRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Dostatek cvičení hned od začátku je důležité pro zdravý fyzický vývoj. © Vasyl - Fotolia.com Mnoho dětí dnes trpí důsledky nedostatečného pohybu a nedostatečné výživy v raném věku. Dělat fyzickou aktivitu je pro jednoho