MEZOTERAPIE - LéČBA, úČINKY A RIZIKA - OŠETŘENí

MezoterapieRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Mezoterapie je alternativní léčebný proces, který kombinuje prvky akupunktury s prvky injekční a reflexní zóny a pomocí mikroinjekce většinou přírodní, nízké dávky a individuálně složené účinné látky