KOMOROVá FIBRILACE (VENTRIKULáRNí FLUTTER) - PŘíČINY, PŘíZNAKY A LéČBA - NEMOCI
Hlavní / Nemoci / 2020

Komorová fibrilace (komorový flutter)Redakce Choice
Diazepam
Diazepam
Komorová fibrilace nebo srdeční flutter srdce, hovorově také nazývaná fibrilace nebo srdeční flutter, je vysoce nebezpečným procesem pro lidský život. Vždy to znamená akutní ohrožení života a při podezření na fibrilaci komor