FOSFOMYCIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

FosfomycinRedakce Choice
Norepinefrin
Norepinefrin
Fosfomycin je lék ze skupiny antibiotik. Látka se používá hlavně k léčbě závažných bakteriálních infekcí.