MOČOVINA (UREA) - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Močovina (močovina)Redakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Močovina, známá také jako močovina, je konečným produktem metabolismu bílkovin v těle a vylučuje se močí. K jeho tvorbě dochází v tzv. Cyklu močoviny syntézou amoniaku z aminokyselin. Koncentrace močoviny v moči