SKUTEČNý PLICNíK - POUŽITí A LéČBA PRO ZDRAVí - LÉČIVÉ ROSTLINY

Skutečný plicníkRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Plíce byliny jsou rodem dravé listové čeledi (Boraginaceae) a mají botanický název Pulmonaria. Rod zahrnuje mezi 14 a 20 druhy, přičemž nejznámější je běžná plicnice. Kromě jeho použití jako