DROGY - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

DrogyRedakce Choice
Glycin
Glycin
Většina lidí chápe drogy jako omamné látky, jako je hašiš, opium nebo heroin. Do kategorie drog však patří i každodenní luxusní jídla, jako je káva a čaj, alkohol a nikotin. Ve skutečnosti jde o důsledky užívání drog