CHLORPROMAZIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

ChlorpromazinRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Chlorpromazin je chemická látka, která byla poprvé syntetizována ve Francii v roce 1950 a díky svým účinkům se stala základní složkou skupiny drog známých jako psychotropní drogy. Chlorpromazin je nejstarší mezi psychotropními drogami