ASTEMIZOL - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AstemizolRedakce Choice
ginkgo
ginkgo
Astemizol je tzv. Antihistaminikum, které se používá k symptomatické léčbě alergií. Tato droga však již na německém trhu není k dispozici.