ANGIOTENSIN II - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

Angiotensin IIRedakce Choice
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Progeria typu 1 (syndrom Hutchinson-Gilford progeria)
Léky, které se spoléhají na angiotensin II, hrají velkou roli při zvyšování krevního tlaku a hladiny sodíku. Jedná se o často používaná léčiva, která vzhledem k velmi vzácným vedlejším účinkům u pacientů, kteří jsou mladší