ALEMTUZUMAB - úČINKY, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AlemtuzumabRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Monoklonální protilátka alemtuzumab se váže na určité bílé krvinky (B a T lymfocyty) a způsobuje jejich rozklad. Zatímco alemtuzumab byl dříve schválen pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL), nyní se používá hlavně pro mnohočetné