ADEFOVIR - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AdefovirRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Adefovir je lék používaný k léčbě hepatitidy B. Pokud je užíván dlouhodobě, brání rozmnožování viru hepatitidy B.