ACITRETIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

AcitretinRedakce Choice
Japonská encefalitida
Japonská encefalitida
Acitretin se používá k léčbě psoriázy a jiných onemocnění. Chemicky patří do skupiny retinoidů a je strukturně příbuzný vitaminu A.