BLEOMYCIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

BleomycinRedakce Choice
Krém na obličej
Krém na obličej
Bleomycin je glykopeptidové antibiotikum s cytostatickými vlastnostmi. Používá se pro spinocelulární karcinom, Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom, varlata a maligní pleurální výpotky. Zvláštní nežádoucí účinky při léčbě bleomycinem