MECHANISMUS ZPĚTNé VAZBY ULTRASHORT - FUNKCE, úKOLY A NEMOCI - KRPERPROZESSE

Mechanismus zpětné vazby ultrakrátkyRedakce Choice
Glycin
Glycin
Mechanismus ultrakrátké zpětné vazby je kontrolní smyčka pro sekreci endokrinního systému v autokrinních a parakrinních žlázách. V této kontrolní smyčce hormon inhibuje své vlastní uvolňování bez přechodných kroků nebo jiných hormonů. Nesprávná regulace v ultra zpětné vazbě