TERBINAFIN - úČINEK, APLIKACE A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

TerbinafinRedakce Choice
Úly (kopřivka)
Úly (kopřivka)
Účinná látka terbinafin se používá k léčbě plísňových onemocnění. Nápravu lze použít místně i systémově.