SUXAMETHONIUM - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

SuxamethoniumRedakce Choice
Hypalgézie
Hypalgézie
Suxamethonium nebo sukcinylcholin je depolarizující svalový relaxant, který souvisí s acetylcholinem. Používá se v anestezii k vyvolání dočasné relaxace svalů. Funguje na nikotinovém Ach receptoru