RANIBIZUMAB - úČINKY, POUŽITí A RIZIKA - ÚČINNÉ LÁTKY

RanibizumabRedakce Choice
Affodill
Affodill
Ranibizumab je lék ze třídy monoklonálních protilátek, který se používá k léčbě makulární degenerace.